United Media - www.virtualnabiblioteka.com

 
Доколкото книгата в зародиша си носи идеята за медия, способна да преодолява пространството и времето, като в същото време съхранява енергията в комуникационната система, то обективно се изобретяват и съществуват не “нови книги”, а нови форми на идеята за книгата като оптимална среда за изразяване, записване, съхраняване, разпределение, търсене и възприемане на символна информация от страна на всеки, който притежава ключа към съответната кодова система, т.е. който умее да чете.
И от врага на много нещо може да се научи мъдрият - Аристотел
Copyright 2013 © www.virtualnabiblioteka.com All Rights Reserved.